ตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคกระดูกและข้อ

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคบาดเจ็บจากกีฬา

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคข้อเสื่อม

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคมือชา นิ้วล็อค

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

โรคปวดเท้าและข้อเท้า

แนะนำแพทย์

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ

ความเชี่ยวชาญ

• กลุ่มโรคบาดเจ็บจากกีฬา

• ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่

• รักษาข้อเข่าเสื่อม

• โรคทางกระดูกและข้อ

ประสบการณ์ทำงาน

• อาจารย์แพทย์ ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ประธานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครินทร์ โรงพยาบาลนครพัฒน์

• ประสบการณ์ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

• ประสบการณ์ ณ Funabashi sports medicine center ประเทศญี่ปุ่น

• วิทยากรงานประชุมทางวิชาการด้านกระดูกและข้อ

• นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศแคนาดา

• ประสบการณ์ร่วมงานประชุม แพทย์ศาสตร์ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

• Advanced knee instructional course ณ ประเทศสิงคโปร์

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ
แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

ความเชี่ยวชาญ

โรคกระดูกและข้อ

เชี่ยวชาญสาขาเท้าและข้อเท้า 

ผ่าตัดส่องกล้องข้อเท้า

ประสบการณ์ทำงาน

อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social

Videos

วีดีโอโรคที่พบบ่อย


เนื้องอกใต้เล็บ (Glomus tumor)

ปวดเล็บ เนื้องอกใต้เล็บ


เอ็นร้อยหวายขาด

การผ่าตัดรักษาเอ็นร้อยหวายขาด


รากหมอนรองกระดูกเข่าขาด Meniscus root tear

รู้ทัน ป้องกันข้อเข่าเสื่อม


กระดูกอ่อนบาดเจ็บ ปวดเข่า

กระดูกอ่อนบาดเจ็บ จากการใช้งานหนัก อุบัติเหตุ กีฬา แนวทางการรักษา

ความรู้เกี่ยวกับ โรคกระดูกและข้อ

โดยศัลแพทย์กระดูกและข้ออนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

เท้าแบน แก้ได้

เท้าแบน อุ้งเท้าล้ม ปวดเท้า เท้าแบนในผู้ใหญ่แบ่งเป็น 4 ระยะ

คลินิกกระดูกและข้อนครศรีธรรมราช

เจ็บส้นเท้า เดินแทบไม่ไหว ทำไงดี?

อาการเจ็บส้นเท้า จี๊ดๆ เหมือนมีอะไรตำส้นเท้า จากการมีกระดูกงอก ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการบาดเจ็บซ้ำๆของเอ็นฝ่าเท้า

เคสตัวอย่าง & ผลตอบรับการรักษา

Case & Reviews

สินค้า / Products

คอลลาเจนเพื่อการดูแลกระดูกและข้อ

ลดอาการปวด และอักเสบของข้อเข่า ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ + สินค้าทั้งหมด