นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ

ความเชี่ยวชาญ

• กลุ่มโรคบาดเจ็บจากกีฬา

• ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่

• รักษาข้อเข่าเสื่อม

• โรคทางกระดูกและข้อ

ประสบการณ์ทำงาน

• อาจารย์แพทย์ ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ประธานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครินทร์ โรงพยาบาลนครพัฒน์

• ประสบการณ์ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

• ประสบการณ์ ณ Funabashi sports medicine center ประเทศญี่ปุ่น

• วิทยากรงานประชุมทางวิชาการด้านกระดูกและข้อ

• นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศแคนาดา

• ประสบการณ์ร่วมงานประชุม แพทย์ศาสตร์ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

• Advanced knee instructional course ณ ประเทศสิงคโปร์

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ
watit wuttimanop