เกี่ยวกับเรา About us


รักษาโรคทางกระดูกและข้อ นครศรีธรรมราช เชี่ยวชาญผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ข้อไหล่และข้อเท้า

แนะนำแพทย์

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ

ความเชี่ยวชาญ

• กลุ่มโรคบาดเจ็บจากกีฬา

• ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่

• รักษาข้อเข่าเสื่อม

• โรคทางกระดูกและข้อ

ประสบการณ์ทำงาน

• อาจารย์แพทย์ ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ประธานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

• ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครินทร์ โรงพยาบาลนครพัฒน์

• ประสบการณ์ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

• ประสบการณ์ ณ Funabashi sports medicine center ประเทศญี่ปุ่น

• วิทยากรงานประชุมทางวิชาการด้านกระดูกและข้อ

• นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศแคนาดา

• ประสบการณ์ร่วมงานประชุม แพทย์ศาสตร์ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

• Advanced knee instructional course ณ ประเทศสิงคโปร์

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social

นายแพทย์วาทิต วุฒิมานพ
แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

ความเชี่ยวชาญ

โรคกระดูกและข้อ

เชี่ยวชาญสาขาเท้าและข้อเท้า 

ผ่าตัดส่องกล้องข้อเท้า

ประสบการณ์ทำงาน

อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social