แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์

ความเชี่ยวชาญ

โรคกระดูกและข้อ

เชี่ยวชาญสาขาเท้าและข้อเท้า 

ผ่าตัดส่องกล้องข้อเท้า

ประสบการณ์ทำงาน

อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

การศึกษา

2014 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล

2019 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2020 อนุสาขาเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ช่องทางติดต่อ

social social social social social

drjittamat