เอ็นเข่าด้านในบาดเจ็บ (MCL injury) MCL reconstruction


เอ็นเข่าฉีกขาด


????เอ็นเข่าเส้นไหน บาดเจ็บบ่อยที่สุด????
40% ของเอ็นข้อเข่าบาดเจ็บ เกิดขึ้นกับเอ็นเข่าด้านใน (MCL)
อาการแสดงขึ้นกับระดับความรุนแรง
ตั้งแต่ปวดเข่าด้านในเล็กน้อย
ไปจนถึงปวดบวม ไม่สามารถเดินได้
กว่า 80% สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
ยกเว้น การฉีกขาดระดับรุนแรงหรือเอ็นเข่าขาดหลายเส้น
รวมถึงฉีกขาดเรื้อรังและเข่าเสียความมั่นคง
????‍⚕️ตัวอย่างการรักษาภาวะบาดเจ็บของ MCL????‍⚕️
ในระดับรุนแรงเรื้อรัง มีอาการปวด เข่าทรุดด้านใน
ด้วยเทคนิค Minimally invasive anatomic MCL
reconstruction c Hamstring graft
ข้อเข่ามีความมั่นคงขึ้นตามลำดับหลังผ่าตัดครับ

Tag :

จำนวนผู้เข้าชม : 40 Views