เอ็นไหล่ฉีกขาด ส่องกล้องข้อไหล่


ปวดไหล่ ไหล่ติด ส่องกล้องข้อไหล่ rotator cuff tear


????????ปวดไหล่ ยกแขนได้ไม่สุด????????
นอนก็ปวด ยกแขนก็ปวด
อาจเป็นอาการของ”เอ็นไหล่ฉีกขาด”
50% ของผู้ที่มีปัญหาเอ็นไหล่ฉีกขาด
รอยฉีกขาดจะใหญ่มากขึ้นใน 2 ปี
การได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
สามารถป้องกันการฉีกขาดรุนแรง และภาวะข้อไหล่เสื่อมได้
……………………………………………………
VDO. ตัวอย่างเอ็นไหล่ฉีกขาด ปวดมาก ยกแขนไม่ขึ้น
ได้รับการรักษาด้วยการส่องกล้องข้อไหล่
สามารถกลับมาใช้งานไหล่ได้ดี ไม่มีอาการปวดครับ

Tag :

จำนวนผู้เข้าชม : 63 Views