เข่าหลวม ง่อกแง่ก ล้มมอไซด์ กระดูกไม่หัก แต่ปวดเข่าไม่หาย


รู้อีกทีเข่าหลวมง่อกแง่ก เอ็นเข่าขาดหลายเส้น ส่งผลปวดเรื้อรัง เข่าเสื่อมก่อนไวได้


เข่าหลวม ง่อกแง่ก
ล้มมอไซด์  กระดูกไม่หัก แต่ปวดเข่าไม่หาย
รู้อีกทีเข่าหลวมง่อกแง่ก เอ็นเข่าขาดหลายเส้น
ส่งผลปวดเรื้อรัง เข่าเสื่อมก่อนไวได้
ดังเคสตัวอย่าง เอ็นไขว้หลังและเอ็นเข่าด้านนอกฉีกขาดรุนแรง
เหล่าหลวมหลายทิศทาง
ผ่าตัดผ่านกล้องรักษาเอ็นไขว้หลัง All-inside technique
เพื่อให้เข่ามีความมั่นคงกลับมาใช้งานได้ดี

Tag : เข่าหลวม ปวดเข่าไม่หาย ปวดเรื้อรัง เอ็นเข่าขาด

จำนวนผู้เข้าชม : 148 Views