เข่าหลวม

เข่าหลวม ง่อกแง่ก ล้มมอไซด์ กระดูกไม่หัก แต่ปวดเข่าไม่หาย

รู้อีกทีเข่าหลวมง่อกแง่ก เอ็นเข่าขาดหลายเส้น ส่งผลปวดเรื้อรัง เข่าเสื่อมก่อนไวได้
เข่าหลวม

เตือนใจสายบู๊ !!! เอ็นไขว้หน้าขาดไม่พอ หมอนรองกระดูกฉีกขาดอีก

ข้อเข่าที่เอ็นไขว้หน้าขาด จะสูญเสียความั่นคงในการเคลื่อนไหว การใช้งานหนัก หรือฝืนเล่นกีฬาทั้งที่เข่าหลวม