อาการของผังผืดทับเส้นประสาท

มือชา อาการที่ไม่ควรมองข้าม อาการมือชา ปวดเมื่อย แสบร้อนรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าช็อต

เป็นอาการของผังผืดทับเส้นประสาท อาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อใช้งานกำ หรือเกร็งมือเป็นระยะวลานาน หรือเป็นเวลากลางคืน