สะบ้า

ลูกสะบ้าเคลื่อนหลุดซ้ำ มักพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านกายวิภาค ลักษณะกระดูกและเอ็นที่ผิดปกติ

อยู่เดิม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือใช้งานผิดจังหวะ ทำให้มีการหลุดซ้ำ และไม่มั่นคงของสะบ้า เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
สะบ้า

เป็นวัยหนุ่มสาว ปวดเข่าได้ยังไง? อาการปวดเข่าจาก”ผิวสะบ้าอักเสบ”

พบได้บ่อยในช่วงวัย 25-40 ปี โดยเฉพาะเพศหญิงพบได้บ่อยกว่าถึง 3 เท่า