ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ

หลุดซ้ำๆเจ็บซ้ำๆ !!!! ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ มักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บ ข้อไหล่

ทำให้มีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มข้อ และหมอนรองข้อไหล่ รวมถึงการสึกของหัวกระดูกและเบ้าข้อไหล่