ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หลังฉีกขาด

ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หลังฉีกขาด

การฉีกขาดของเอ็นไขว้หลังเข่าในระดับที่รุนแรง ส่งผลต่อความมั่นคงของข้อเข่า ในระยะยาวมีผลต่อความเสื่อมของกระดูกอ่อน