ปวดไหล่

ปวดไหล่ ยกแขนได้ไม่สุด นอนก็ปวด ยกแขนก็ปวด

อาจเป็นอาการของ”เอ็นไหล่ฉีกขาด” ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม