ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ

ก้อนหลังข้อมือ คืออะไร อันตรายรึเปล่า?? ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ (carpal ganglion cyst)

เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง ภายในก้อนจะมีน้ำไขข้ออยุ่ พบได้บ่อยทีสุดบริเวณข้อมือ