การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเข่า

รากหมอนรองกระดูกขาด รู้ รักษา ได้ทัน ป้องกันข้อเข่าเสื่อม (Posterior medial meniscus root tear)

การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเข่าตำแหน่งราก ส่งผลให้หมอนรองเข่าสูญเสียคุณสมบัติรับแรงกระแทก ส่งผลให้”ข้อเข่าเสื่อมได้เร็ว ก่อนวัยอันควร”