การบาดเจ็บ

รากหมอนรองกระดูกขาด รู้ รักษา ได้ทัน ป้องกันข้อเข่าเสื่อม (Posterior medial meniscus root tear)

การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเข่าตำแหน่งราก ส่งผลให้หมอนรองเข่าสูญเสียคุณสมบัติรับแรงกระแทก ส่งผลให้”ข้อเข่าเสื่อมได้เร็ว ก่อนวัยอันควร”
การบาดเจ็บ

หลุดซ้ำๆเจ็บซ้ำๆ !!!! ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ มักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บ ข้อไหล่

ทำให้มีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มข้อ และหมอนรองข้อไหล่ รวมถึงการสึกของหัวกระดูกและเบ้าข้อไหล่