กระดูกงอกในเข่า ขวางข้อ กระดูกงอกในข้อเข่าจากภาวะข้อเสื่อม


ทำให้มีอาการปวดเข่า ข้อขัด เข้าล็อค ดังตัวอย่าง : ผู้ป่วยมีภาวะข้อเสื่อมก่อนวัย จากการฉีกขาดของเอ็นไขว้และหมอนรองกระดูก จากการใช้งานหนัก และไม่ได้รักษา


กระดูกงอกในเข่า ขวางข้อ 
กระดูกงอกในข้อเข่าจากภาวะข้อเสื่อม
ทำให้มีอาการปวดเข่า ข้อขัด เข้าล็อค
ดังตัวอย่าง : ผู้ป่วยมีภาวะข้อเสื่อมก่อนวัย
จากการฉีกขาดของเอ็นไขว้และหมอนรองกระดูก
จากการใช้งานหนัก และไม่ได้รักษา
จนมีกระดูกงอกในข้อ ขัดขวางจนยืดเข่าไม่สุด มีปัญหาการใช้งาน
ได้ทำการรักษาผ่านกล้องนำกระดูกงอกออก และซ่อมการบาดเจ็บอื่นร่วม
เพื่อให้การใช้งานเข่าดีขึ้น


Tag : กระดูกงอกในเข่า กระดูกงอกในข้อเข่า ปวดเข่า ข้อขัด เข้าล็อค

จำนวนผู้เข้าชม : 118 Views