เตือนใจสายบู๊ !!! เอ็นไขว้หน้าขาดไม่พอ หมอนรองกระดูกฉีกขาดอีก


ข้อเข่าที่เอ็นไขว้หน้าขาด จะสูญเสียความั่นคงในการเคลื่อนไหว การใช้งานหนัก หรือฝืนเล่นกีฬาทั้งที่เข่าหลวม


เตือนใจสายบู๊ !!!
เอ็นไขว้หน้าขาดไม่พอ หมอนรองกระดูกฉีกขาดอีก
ข้อเข่าที่เอ็นไขว้หน้าขาด จะสูญเสียความั่นคงในการเคลื่อนไหว
การใช้งานหนัก หรือฝืนเล่นกีฬาทั้งที่เข่าหลวม
ส่งผลต่อการบาดเจ็บเพิ่มเติมของ”หมอนรองกระดูกเข่า”
ดังตัวอย่าง : นักเตะเอ็นไขว้หน้าขาด ระหว่างรอผ่าตัด
ไปฝืนเล่นแล้วเจ็บซ้ำ จนมีการฉีกขาดของหมอนรองกระดูก
ได้ทำการเย็บซ่อมผ่านกล้องร่วมกับซ่อมเอ็นไขว้หน้า
ซึ่งเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงสำหรับนักกีฬา
หลังการผ่าตัดการทำกายภาพตามโปรแกรมจึงมีความสำคัญ
เพื่อเป้าหมายในการกลับไปเล่นกีฬาได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

Tag : เอ็นไขว้หน้าขาด หมอนรองกระดูกฉีกขาด ข้อเข่าที่เอ็นไขว้หน้าขาด เข่าหลวม

จำนวนผู้เข้าชม : 32 Views