ลูกสะบ้าเคลื่อนหลุดซ้ำ มักพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านกายวิภาค ลักษณะกระดูกและเอ็นที่ผิดปกติ


อยู่เดิม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือใช้งานผิดจังหวะ ทำให้มีการหลุดซ้ำ และไม่มั่นคงของสะบ้า เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย


ลูกสะบ้าหลุดซ้ำ
ลูกสะบ้าเคลื่อนหลุดซ้ำ
มักพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านกายวิภาค
ลักษณะกระดูกและเอ็นที่ผิดปกติ อยู่เดิม
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือใช้งานผิดจังหวะ
ทำให้มีการหลุดซ้ำ และไม่มั่นคงของสะบ้า
เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
การรักษาจะเน้นไปแก้ที่สาเหตุปัจจัยเสี่ยง
ดังเคสตัวอย่าง : มีปัญหาข้อสะบ้าหลุดซ้ำบ่อยครั้ง
มีร่องกระดูกที่ตื้น และการยืดของเอ็นพยุงสะบ้า
ได้รับการรักษาด้วยการทำเอ็นพยุงสะบ้าใหม่
เพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นและไม่หลุดซ้ำอีก

Tag : ลูกสะบ้าเคลื่อน กระดูกและเอ็นผิดปกติ สะบ้า

จำนวนผู้เข้าชม : 108 Views