น้ำเลี้ยงข้อเทียม รักษาอาการปวดไหล่ ข้อบ่งชี้หนึ่งในการใช้น้ำเลี้ยงข้อเทียมที่นอกเหนือจากรักษาข้อเข่าเสื่อม


คือการใช้รักษาอาการปวดจาก”ภาวะข้อไหล่เสื่อม และเอ็นไหล่ฉีกขาด”


น้ำเลี้ยงข้อเทียม รักษาอาการปวดไหล่
ข้อบ่งชี้หนึ่งในการใช้น้ำเลี้ยงข้อเทียมที่นอกเหนือจากรักษาข้อเข่าเสื่อม
คือการใช้รักษาอาการปวดจาก”ภาวะข้อไหล่เสื่อม และเอ็นไหล่ฉีกขาด”
หลักฐานจากงานวิจัยระดับ Level I Study พบว่า
การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดจากภาวะ
เอ็นไหล่ฉีกขาดและเพิ่มความสามารถการใช้ข้อไหล่ได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Tag : น้ำเลี้ยงข้อเทียม ปวดไหล่ ภาวะข้อไหล่เสื่อม เอ็นไหล่ฉีกขาด

จำนวนผู้เข้าชม : 110 Views