ปวดไหล่ ยกแขนได้ไม่สุด นอนก็ปวด ยกแขนก็ปวด


อาจเป็นอาการของ”เอ็นไหล่ฉีกขาด” ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม


ปวดไหล่ ยกแขนได้ไม่สุด
นอนก็ปวด ยกแขนก็ปวด
อาจเป็นอาการของ”เอ็นไหล่ฉีกขาด”
ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม
การผ่าตัดผ่านกล้อง จะช่วยให้ผู้ป่วยหายปวด และกลับมาใช้งานข้อไหล่ได้ดีอีกครั้ง

Tag : ปวดไหล่ ยกแขนก็ปวด เอ็นไหล่ฉีกขาด

จำนวนผู้เข้าชม : 115 Views