ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หลังฉีกขาด


การฉีกขาดของเอ็นไขว้หลังเข่าในระดับที่รุนแรง ส่งผลต่อความมั่นคงของข้อเข่า ในระยะยาวมีผลต่อความเสื่อมของกระดูกอ่อน


ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หลังฉีกขาด การฉีกขาดของเอ็นไขว้หลังเข่าในระดับที่รุนแรง ส่งผลต่อความมั่นคงของข้อเข่า ในระยะยาวมีผลต่อความเสื่อมของกระดูกอ่อน การผ่าตัดส่องกล่อง สามารถทำให้ข้อเข่ามีความมั่นคง สามารถกลับไปใช้งานได้ดีขึ้น  


Tag : ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หลังฉีกขาด เอ็นไขว้หลังฉีกขาด เอ็นไขว้หลังเข่า กระดูกอ่อน

จำนวนผู้เข้าชม : 110 Views