หลุดซ้ำๆเจ็บซ้ำๆ !!!! ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ มักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บ ข้อไหล่


ทำให้มีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มข้อ และหมอนรองข้อไหล่ รวมถึงการสึกของหัวกระดูกและเบ้าข้อไหล่หลุดซ้ำๆเจ็บซ้ำๆ !!!!
ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ มักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บ
ข้อไหล่ ทำให้มีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มข้อ และหมอนรองข้อไหล่ รวมถึงการสึกของหัวกระดูกและเบ้าข้อไหล่
ผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อไหล่หลุดซ้ำ
-
บาดเจ็บน้อย ระยะพักฟื้นใน รพ.ไม่นาน
แผลเล็กขนาดเพียง 1 ซม. 3 รู
เพื่อเย็บซ่อมเยื่อหุ้มข้อและแก้ปัญหาหัวกระดูกสึกกร่อน เพื่อให้ข้อให้กลับมามีความมั่นคงอีกครั้ง

Tag : ภาวะข้อไหล่หลุดซ้ำ การบาดเจ็บ ข้อไหล่ การฉีกขาดของเยื่อหุ้มข้อ หมอนรองข้อไหล่ หัวกระดูกและเบ้าข้อไหล่

จำนวนผู้เข้าชม : 118 Views